SIMDH 2023. “Resumos Expandidos (SIMDH 2023)”. Colloquium: Health and Education, vol. 3, nº Suplemento, novembro de 2023, p. e048, doi:10.37497/colloquium.v3iSuplemento.48.